Plusforhandlere

Trailerpartner A/S

Lars Sørensen

Egelund A33

6200, Åbenrå

Danmark

TLF.
0045 74822888

E-mail

WWW

MærkeModelAkselÅrgang
1292 (488) WILSON Lukket trailerDiverseWilson31999
1291 (516) YORK Lukket trailerYorkLukket21993
1290 (694) SCHMITZ box city-trailerSchmitzCitytrailer21999
1289 (858) KT Link trailerDiverseKT22000
1288 (869) Kel-berg box trailerKel-Bergmed z-lift12001
1285 (1020) FAYMONVILLE Prefamax elementtrailerFaymonvilleElement trailer32003
1284 (1172) Langendorf Element trailerLangendorfElement trailer31994
1283 (1173) FAYMONVILLE Prefamax elementtrailerFaymonvillePrefamax32000
1282 (1188) Langendorf element trailerLangendorfElement trailer31992
1280 (1340) DAF 105.460 FTT 6×4 trækkerDAFmed kran6x42013
1279 (1348) FAYMONVILLE element trailer med udtrækFaymonvillemed udtræk32017
1273 (1018) SOMMER vekselsladkærre med liftSommerVeksellad21998
1271 (1118) HFR bådkærreHFRBådkærre21994
1270 (1399) MAXTRAILER Max 300MaxtrailerMAX 30032016
1269 (1400) MAXTRAILER Max 300MaxtrailerMAX 30022016
1267 (655) Gheysen & VerpoortDiverseGheysen & Verpoort22009
1266 (878) TRAILERPARTNER bådanhænger med udtrækTrailerpartnerBådanhænger med udtræk32017
1265 (1388) HFR udtræksanhængerHFRUdtræksanhænger32002
1264 (1438) SCHMITZ vekselslad PHV til 7.150 / 7.450 mm kasserSchmitzVekselladsanhænger22007
1263 (872) KELBERG gardintrailerKel-Berggardintrailer22002
1262 (1054) KELBERG Mega gardinKel-BergMega32005
1260 (1134) KelbergKel-Bergmed skydetag32002
1259 (458) LEGRAS Walking-floorDiverseLEGRAS32002
1258 (705) LEGRASDiverseLEGRAS32004
1257 (746) KNAPEN Cargo-walk med sidedøreKnapenCargo-walk med sidedøre32005
1256 (848) HRD walking-floor med sidedøreHRDmed sidedøre32007
1254 (1092) ORIGINAL KNAPEN walking-floor med 4 akslerKnapenORIGINAL42014
1253 (1104) KNAPEN Cargo-walkKnapenCargo-walk32006
1252 (1193) KNAPEN walking-floor 95 m3 Cargo-walkKnapenCargo-walk32006
1251 (1232) HRD walking-floor med langboogieHRDmed langboogie32008
1248 (1355) KNAPEN walking-floor 95 m3 Cargo-walkKnapenCargo-walk32011
1243 (1126) DAPA 20 T tipkærre med wirehejsDAPA20 T21990
1241 (1161) BENALU BulklinerBenaluBulkliner32014
1239 (1243) TRAILERPARTNER 34 m3 tiptrailerTrailerpartnerTiptrailer32007
1234 (1277) BENALU KOMPLET ALU. TIP TRAILERBenaluKOMPLET22015
1233 (1287) BENALU KOMPLET ALU. TIP TRAILERBenaluTiptrailer22015
1231 (1302) ZORZI overføringsanhængerZorziOverføringsanhænger32002
1229 (1331) KELBERG 30 m3 tiptrailerKel-BergTiptrailer32008
1224 (1349) MEILLER 26 m3 tiptrailerDiverseMEILLER22007
1219 (1361) TRAILERPARTNER 38 m3 tiptrailerTrailerpartnerTiptrailer42016
1217 (1371) TRAILERPARTNER 60 m3 tiptrailerTrailerpartnerTiptrailer42016
1215 (1407) SCHWERINER tipchassisSchwerinerTipchassis32004
1213 (1450) VAN HOLL 40Van HoolChassis32017
1210 (1454) MEILLER 24 m3 stålkasseDiverseMEILLER22008
1207 (917) ORTHAUS grisetrailer i 3 etagerOrthausGrisetrailer31991
1200 (374) Broshuis dobbelt udtræk 29 mBroshuisLige dobbelt udtræk31998
1197 (526) PACTONPactonTil betonelementer31995
1194 (729) TRAILERPARTNER åben udtrækstrailerTrailerpartnerUdtrækstrailer32011
1192 (897) SCHMIDT HAGEN (Tysk)DiverseSCHMIDT HAGEN31998
1186 (1195) KRONE åben trailer med alu siderDiverseKrone32003
1185 (1224) MAXTRAILER 13,6 m åben ligeud trailerMaxtrailerLigeud trailer32016
1183 (1233) ZORZI 13,6 åben trailer med alu. siderZorziMed alu sider32006
1182 (1250) 4 aksel original MAXTRAILER med 7.500 mm udtrækMaxtrailerUdtrækstrailer42016
1180 (1311) BROSHUIS ligeud med 2 x udtræk til 27 mBroshuisMed 2 x udtræk31995
1179 (1321) BROSHUIS ligeud 29 mBroshuis2 x udtræk31999
1178 (1333) NOPA SkovtrailerNOPASkovtrailer31990
1176 (1357) MAXTRAILER 13,6 m åben ligeud trailerMaxtrailerMax 20042017
1175 (1372) Kel-Berg åbne ligeudKel-BergLigeud32008
1174 (1377) NOOTEBOOM ligeud med 2 x udtrækNooteboomMed 2 x udtræk32000
1173 (1398) MAXTRALER MAX 200 åben ligeud 13.600 mmMaxtrailerMAX 20032016
1172 (1421) Trailerpartner åben udtrækbarTrailerpartnerUdtrækbar42017
1171 (1433) TRANDERS udtrækstrailerTrandersUdtrækstrailer31995
1170 (1448) Fliegl ligeud til kranbilFlieglLigeud til kranbil22006
1167 (504) TRAILERPARTNER nedbyggetTrailerpartnerSpecialtrailer32011
1166 (580) ISTRAIL udtræks-anhængerDiverseISTRAIL42011
1163 (761) FAYMONVILLE MULTIMAX med udtrækFaymonvilleMultimax22014
1162 (762) BROSHUIS maskintrailer med udtrækBroshuisMaskintrailer med udtræk32005
1161 (800) Nopa trailer der passer til krantrækkerNOPAPasser til krantrækker31995
1160 (844) Kempf MegatrailerKempfMegatrailer31998
1159 (868) Kel-Berg nedbyggetKel-BergPasser til kranbil22000
1158 (916) NOOTEBOOM nedbygget udtrækstrailerNooteboomUdtrækstrailer31998
1156 (924) FEHRING nedbygget trailerDiverseFEHRING31997
1155 (958) BROSHUIS nedbygget til bådtransport/udtrækBroshuisTil bådtransport21999
1153 (1070) BROSHUIS nedbygget bådtrailerBroshuisBådtrailer31998
1152 (1142) Broshuis 2 aksel nedbygget til kranbilBroshuisUdtrækstrailer21986
1151 (1143) Broshuis 3 aksel nedbygget udtrækstrailerBroshuisUdtrækstrailer31995
1150 (1170) MAXTRAILER med udtræk med KUN 760 mm ladhøjdeMaxtrailermed udtræk42014
1149 (1174) NOOTEBOOM nedbygget med 2 x udtrækNooteboommed 2 x udtræk31999
1148 (1312) NOOTEBOOM nedbygget med 2 x udtrækNooteboommed 2 x udtræk31997
1147 (1313) Broshuis nedbygget med 2 x udtrækBroshuismed 2 x udtræk31996
1146 (1334) Broshuis udtrækstrailerBroshuismed udtræk32004
1142 (1401) BXL nedbygget udtrækstrailer til kranbilB-XLMed udtræk32008
1141 (1423) Goldhofer nedbygget med 2 x udtræk til kranbilGoldhofer2 x udtræk22004
1136 (405) FORMAT Lukket maskintrailerFORMATLukket31992
1134 (470) Müller MittethalMüller MitteltalMaskintrailer32003
1133 (660) ISTRAIL udtræksanhængerDiverseISTRAIL42010
1132 (664) FAYMONVILLE MEGAMAXFaymonvilleMegamax22010
1129 (680) FAYMONVILLE Maskintrailer med udtrækFaymonvillemed udtræk31994
1128 (698) FAYMONVILLE MultimaxFaymonvilleMultimax N3-LAX32005
1127 (716) NOOTEBOOM maskintrailer med udtrækNooteboommed udtræk32002
1126 (722) BROSHUIS maskintrailer med 4 m udtrækBroshuismed udtræk i seng21998
1125 (788) LAG MaskintrailerFischermaskintrailer22000
1123 (834) GMDiverseGM31987
1122 (835) GMDiverseGM31987
1120 (891) GOLDHOFER maskintrailer med sengGoldhoferMed seng21991
1119 (895) MAXTRAILER maskintrailer med udtrækMaxtrailerMed udtræk42018
1118 (900) BROSHUIS med sengBroshuismed seng32005
1115 (945) FAYMONVILLE MEGAMAX 450 mm ladhøjdeFaymonvilleMEGAMAX32008
1114 (952) H.F.R maskinanhængerHFRMaskinanhænger41999
1113 (957) FAYMONVILLE Megamax til skovmaskinerFaymonvilleMegamax22013
1110 (971) Maskintrailer med udtræk 56 T totalvægtFaymonvilleMultimax42016
1107 (1014) MAXTRAILER maskintrailer til 54 TMaxtrailertil 54 T42018
1106 (1034) RENDERS Maskintrailer med hydr. tvangssstyringRendersmed udtræk32006
1103 (1050) GOLDHOFER maskintrailer med sengGoldhoferSTZ-TL 332009
1102 (1063) MAXtrailer maskintrailer til lifttransportMaxtrailerTil lifttransport32018
1101 (1079) GOLDHOFER MaskintrailerGoldhofermaskintrailer32004
1098 (1093) FAYMONVILLE Multimax maskintrailer med udtrækFaymonvilleMultimax32005
1096 (1098) BROSHUIS sengetrailer med udtrækBroshuismed udtræk32001
1095 (1105) MAXTRAILER Maskintrailer til lifttransportMaxtrailertil lifttransport32018
1094 (1109) BROSHUIS maskintrailer med udtrækBroshuismed udtræk32009
1093 (1128) FAYMONVILLE sengetrailer med 240 mm ladhøjdeFaymonvilleSengetrailer11991
1091 (1130) AMT 3 aksel maskintrailer med hjulkasseAMTnedbygget32006
1090 (1152) GOLDHOFER MaskinanhængerGoldhoferMaskinanhænger32006
1089 (1190) GOLDHOFER maskintrailer med udtræk + hydr. styringGoldhofermed udtræk + hydr. styring32007
1087 (1194) FAYMONVILLE MULTIMAX maskintrailerFaymonvilleMultimax42017
1086 (1215) Faymonville nedbygget med udtrækFaymonvilleNedbygget med udtræk32005
1084 (1228) BROSHUIS sengetrailer med extra forlængervangerBroshuissengetrailer med ekstra forlængervanger22001
1083 (1234) Faymonville Megamax sengetrailerFaymonvilleMegamax Z2 LAA22014
1082 (1253) DOLL sengetrailer med udtrækDollsengetrailer med udtræk22006
1081 (1262) FAYMONVILLE Multimax maskintrailerFaymonvilleMultimax32007
1080 (1264) HRD maskintrailer med udtrækHRDnedbygget med udtræk32004
1079 (1315) Goldhofer maskintrailer med udtrækGoldhofermed udtræk32003
1072 (1317) Goldhofer maskintrailer med udtrækGoldhofermed udtræk32003
1070 (1344) MAXtrailerMaxtrailertil skovmaskiner22015
1067 (1376) M.A.N 26.480 6×2 maskinlad med hjulbrøndDiverseM.A.N 26.480 6x2 maskinlad62009
1064 (1382) Goldhofer maskintrailer med seng og udtrækGoldhofermed seng og udtræk32003
1063 (1383) Maskintrailer med udtræk, gravarmsgrøftFaymonvilleMaskintrailer med udtræk, gravarmsgrøft32008
1060 (1403) ES-GE /HRD maskintrailerHRDMaskintrailer med udtræk52005
1059 (1406) AMT Maskintrailer med udtrækAMTMaskintrailer med udtræk32010
1298 (1415) Goldhofer sengetrailer med udtrækGoldhofersengetrailer med udtræk32003
1054 (1420) DANSON maskinanhængerDansonmaskinanhænger32008
1053 (1435) FAYMONVILLE maskintrailer til skovmaskinerFaymonvilletil skovmaskiner21997
1052 (1436) Faymonville Megamax sengetrailer med 2 x udtrækFaymonvilleMegamax32017
1051 (1443) Goldhofer maskintrailer med seng og udtrækGoldhofermed seng og udtræk22004
1049 (1460) GUILLAUME MaskintrailerDiverseGUILLAUME21993
1048 (1464) FAYMONVILLE MULTIMAX maskintrailer med hjulbrøndeFaymonvilleMULTIMAX32007
1046 (389) Zeppelin blokvogns PHVDiverseZeppelin blokvogns PHV41996
1045 (400) FAYMONVILLE MultimaxFaymonvilleMultimax31990
1044 (402) SCHMIDT HAGEN blokvogn ballastDiverseSCHMIDT HAGEN til ballast transport41983
1042 (446) FAYMONVILLE MegamaxFaymonvilleMegamax2
1039 (592) GOLDHOFER 2+4 blokvognGoldhofer2+4 blokvogn61995
1038 (711) DOLL Blokvogns efterløber – langtransportDollBlokvogns efterløber - langtransport31984
1036 (822) BROSHUIS med 2 x udtrækBroshuisÅben trailer med 2 x udtræk41999
1035 (862) Nooteboom nedbyggetNooteboomNedbygget blokvogn51985
1033 (1065) HOFFMANN blokvognstrailer med sengHoffmannBlokvognstrailer med seng32000
1032 (1184) FAYMONVILLE BlokvognstrailerFaymonvilleFAYMONVILLE Blokvognstrailer52007
1028 (1248) GOLDHOFER blokvognstrailer med aftagelig halsGoldhoferBlokvognstrailer med aftagelig hals32004
1027 (1324) FAYMONVILLE Megamax med udtrækFaymonvilleMegamax med udtræk32016
1026 (1362) GOLDHOFER vingetrailerGoldhoferVingetrailer42009
1020 (1430) FAYMONVILLE 2+5 blokvognFaymonvilleVariomax72009
1019 (1437) FAYMONVILLE 2+4 blokvognstrailerFaymonvilleFAYMONVILLE 2+462008
1015 (1440) FAYMONVILLE FREESWING DOLLYFaymonvilleFreeswing Dolly22008
1018 (1441) Goldhofer freeswing DOLLYGoldhoferFreeswing DOLLY22003
1016 (1449) GOLDHOFER 3+5 blokvognstrailerGoldhofer3+5 blokvognstrailer82012
Annoncer
Nyeste enheder

Danske Transport Medier
Christiansmindevej 12 D, DK-8660 Skanderborg
Tlf: 45 70 250 350, CVR: 19999181